Blogger Templates

Followers

Monday, June 21, 2010Maksud hadith:

Daripada Amirul Mukminin Abu Hafsin 'Umar ibn al-Katthab r.a. beliau berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Bahawa sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat, dan bahawa sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Barangsiapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan RasulNya, maka hijrahnya kepada Allah dan RasulNya. Barangsiapa yang hijrahnya kerana dunia yang dia mahu mencari habuannya, atau kerana seorang perempuan yang dia mahu kahwininya, maka hijrahnya ke arah perkara yang ditujuinya itu.

Hadis ini diriwayat oleh dua orang Imam Ahli Hadis; Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Barzirbah al-Bukhari dan Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairie al-Naisaburi dalam kitab sahih mereka berdua yang merupakan antara kitab yang paling sahih (Al-Imam al-Bukhari meriwayatkannya pada bahagian awal kitab sahihnya, juga dalam Kitab Iman dan beberapa tempat lain dalam kitab sahihnya. Al-Imam Muslim meriwayatkannya dalam Kitab al-Imarah.

Fungsi niat:

1) Menyempurnakan
Tanpa niat yang jelas, sesuatu amal itu tidak akan sempurna dan tidak bernilai di sisi Allah. Innamal a'malubinniyat,sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Sempurnanya amal adalah dengan niat. Inilah yang menjadi dasar setiap amal. Jika kita perhatikan, niat termasuk dalam rukun setiap ibadah. Hal ini jelas menunjukkan pentingnya peranan niat dalam apa jua yang kita lakukan. Ketahuilah bahawa tiada ibadah tanpa niat. Ikhlas bermaksud membersihkan dan memurnikan sesuatu dari yang mengotorinya. Ikhlas ialah kita mahu keredhaan Allah semata-mata,dengan membersihkannya dari segala dosa mahupun duniawi.

2) Mengubah
Niat yang buruk akan mengubah sesuatu perbuatan itu menjadi buruk. Contohnya dalam bab bersedekah. Jika niat kita ikhlas bersedekah kerana Allah dan membantu golongan yang memerlukan, pasti ada kebaikan yang bakal diperoleh. namun, apabila niat bersedekah tadi hanyalah untuk emnunjuk-nunjuk dan niat tidak baik yang lain, maka gugurlah nilai bersedekah itu tadi. Kita juga perlu berniat untuk perkara baik. Tidak boleh berniat seperti sehaja aku menerima rasuah kerana Allah taala. Tidak boleh melakukan perkara buruk sebagai tujuan ibadah. Oleh itu, "al ghayah laa tubarriru al wasilah" tujuan yang baik tidak menghalalkan segala cara. Jadi tujuan baik harus dilakukan dengan cara yang baik juga. "Sesungguhnya Allah mewajibkan kebaikan ke atas segala sesuatu." (HR Muslim)

3) Menguatkan
Ketahuilah bahawa dengan niat, amal menjadi semakin kuat. Komitmen seseorang juga akan menjadi kukuh, motivasi terbakar hebat, badan yang lemah menjadi cergas, kesedihan menjadi kegembiraan, kemalasan ditolak ke tepi. Melalui ayat 159 dalam surah Ali Imran yang berbunyi "Jika kamu telah bulat tekadmu, maka bertawakkallah kepada Allah." Misalnya, seseorang itu pernah 'bercouple'. Pada mulanya dia gelisah. Risau, takut kekasihnya dirampas orang. Namun, apabila datang kekuratan, dia mahu berubah lantas meninggalkan kekasihnya itu. Kerana dia sedar bahawa jodoh untuknya telah tercatat sejak dia di Luhmahfuz lagi. Justeru, niatnya berubah kerana mencari keredhaan Allah dan menjauhkan diri daripada maksiat seterusnya disusuli dengan rasa bertawakkal kepada Allah. Dia juga sentiasa berdoa kepada Allah agar memberikannya jodoh yang soleh. Justeru, di saat hatinya tidak tenteram, teringat kepada bekas kekasihnya, diri bertambah kuat lantaran niat yang telah ada dalam hatinya. Niat kerana Allah. Niat menjauhi perkara yang tidak baik. Niat untuk menjaga hati dan diri daripada melakukan dosa. Kerana dia tahu manusia itu lemah. Maka, dia berusaha menjauhi perkara yang tidak baik dengan bersungguh-sungguh. Kerana dia tahu bahawa dunia ini adalah syurga untuk orang kafir dan penjara untuk orang mukmin. Oleh itu, dia bersabar mengharungi segalanya. Kerana dia yakin bahawa Allah sentiasa bersamanya.

4)Menjadikan
Niat yang buruk atau salah niat boleh menjadikan perbuatan halal menjadi haram. Sebagaimana kata Fudhail bin Iyadh, "Beramal kerana manusia adalah syirik, meninggalkan amal kerana manusia adalah riya'. Dan keikhlasan adalah jika kamu selamat dari keduanya." Demikian juga boleh menjadikan amalan yang mubah menjadi ibadah. Contohnya, tidur itu mubah, apabila dilakukan dengan niat ibadah maka akan menjadi ibadah. Begitu indah agama Islam. Indah juga amalan yang terkandung dalam agama itu sendiri. Semuanya bergantung kepada niat. Justeru, setiap saat kita harus memperbaharui iman dan niat kita. Sabda Rasulullah SAW, "Maka perbaharuilah imanmu dengan laa ilaaha illallah."

5) Niat adalah roh kehidupan
Niat merupakan bukti kesedaran, tanda kehidupan dan ciri kemuliaan. Contohnya, jika kita akan berasa puas walaupun hanya melakukan pekerjaan yang kecil jika di awalnya tadi dimulai dengan niat yang baik dan ikhlas. Mengapa? Kerana kita tidak mengharapkan apa-apa kecuali keredhaan Allah. Tidak mengharapkan bayaran. Tidak mengharapkan pujian. Ingatlah sabda Rasulullah SAw yang bermaksud, "Barangsiapa mengajak kepada kebaikan, maka baginya pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya." Roh merupakan faktore terpenting dalam segala hal sehingga sesuatu itu bermakna. Tanpa roh, tiada nilai. hakikatnya manusia tanpa roh itu adalah mayat. Adanya roh, maka adanya martabat seseorang itu. Bahkan bemesraan suami isteri sekalipun menjadi suatu ibadah kerana ada niatnya untuk beribadah, mengabdikan diri kepada Allah. Oleh itu, sejak awal, jadikanlah sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam." (Al-An'am:162-163)

6) Membezakan
Niat membezakan antara ibadah dengan adat ataupun antara ibadah dengan sebarang aktiviti yang tiada nilainya tanpa niat ibadah. Kualiti amal akan jauh berkualiti jika disertai dengan niat ibadah. Zubaid Al Yamy berkata, "Sesungguhnya aku benar-benar suka jika ada niat dalam segala sesuatu, termasuk pula tatkala makan dan minum." Kata beliau juga, "Berniatlah dalam segala kebaikan yang engkau kehendaki, termasuk tatkala engkau ingin menyapu." Oleh itu, bezakan nikmat dan rasa apabila sesuatu amal itu dimuali dengan niat ibadah.

7) Mengesahkan
Ungkapan "innamal a'malu binniyat.." menurut Jumhur Ulama adalah "innama shihhatul a'mal" iaitu syarat sahnya sebuah amal, ibadah dan perbuatan bergantung kepada niatnya. Abu Hanifah pula menyataka "innamal a'malu binniyat" adalah "innamaa kamaalul a'mal" iaitu sempurnya amal dengan niat. Hadith ini memberikan penerangan bahawa setiap individu mempunyai niat dan kemahuan masing-masing. Ada yang berniat baik kerana Allah dan Rasul. Ada juga yang berniat kerana dunia ataupun berniat untuk mendapatkan kesenangan hidup.
"Ya Allah, sesungguhnya kami memohon keredhaan-Mu dan jannah dan kami berlindung dari kemurkaan-Mu dari panasnya seksa neraka."
Oleh itu, jangan lupa berniat. Jangan lupa bahawa sandarkanlah niat kepada Allah SWT. Mulakanlah sesuatu dengan nama Tuhanmu.

8) Membesarkan
Niat membuatkan sesuatu yang sederhana menjadi besar. Inilah kebaikan yang diperoleh seandainya mukmin itu sering berniat segala sesuatu kerana Allah. Abdullah bin Mubarak pernah berkata, "Berapa banyak amal yang remeh menjadi besar gara-gara niat. Dan berapa banyak amal yang besar menjadi remeh gara-gara niat." Niat yang besar menjadikan hidup seseorang itu lebih besar. "Laa tahkiranna minal ma'ruufi syaian" janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun."

9) Melipatgandakan
Amal biasa apabila dilakukan dengan niat yang besar dan cara yang benar akan dapat dilipatgandakan nilainya. Inilah yang disebut sebagai amal jama'i yakni amal secara berjemaah. Misalnya solat. Apabila solat bersendirian, darjatnya bernilai 1 darjat. Apabila solat ditunaikan secara berjemaah, nilainya dilipatgandakan menjadi 27 darjat.

Sungguh, niat menjadikan fikiran menjadi luas. Menjadikan setiap langkah itu tegar. Hati juga menjadi segar. Justeru, jagalah hati jangan kau nodai, jagalah hati jangan kau kotori, jagalah hati jendela hidup ini. Kerana, dengan niat yang benar dan fikiran yang luas, kekuatan itu dapat disatukan.

www.tips-fb.com

No comments: